“ქალური ლოგიკა” და “პროპაგანდა”

ამა წლის 21 და 22 მარტის შემთხვევებს – ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასულ გადაცემა ქალურ ლოგიკას და “უფლებადამცველი” ნანა კაკაბაძის მიერ ჰომოსექსუალიზმის დასჯადობის (თეორიულ) მხარდაჭერას – ბევრი ჩვენგანი შეეხო დისკუსიებში.

“ქალური ლოგიკის” შესახებ Facebook-ზე გამოქვეყნებული ჩემი კრიტიკული კომენტარი მოგვიანებით ნაცნობებთან გავარჩიე და აღმოვაჩინე, რომ ზოგი მათგანი ამ გადაცემის მიმართ სრულებით ნეიტრალურადაა განწყობილი: მათი აზრით, ის სტერეოტიპები, რომლებსაც შოუში ესმება ხაზი, მხოლოდ იქ მიწვეულ ადამიანებს შეეხება. ეს დიდი შეცდომაა, გამომდინარე იქიდან, რომ: (1) გადაცემის სახელწოდება ნათლად უსვამს ხაზს მასში წარმოდგენილი შინაარსის სიმბოლურ კუთვნილებას და (2) საზოგადოებაში, რომელშიც ქალთა ინტელექტის მიმართ არასწორი სტერეოტიპები ისედაც მყარადაა გამჯდარი, ასეთი შინაარსის გადაცემა ისევ ამ სტერეოტიპების გამყარებას ემსახურება და არა ცალკეული პირების მიმართ იუმორის გამოხატვის მიზანს. ტელეკომპანიის მიერ ამ ფორმით გადმოცემული შინაარსი იუმორის ფარგლებს ბევრად სცილდება. ამას შეიძლება, ზოგი რიგითი მოქალაქე ვერ ხვდებოდეს, მაგრამ მედია-პროექტის დამაარსებელი/ხელმძღვანელი, რომელიც კარგად უნდა იცნობდეს ეთიკის ნორმებს, ასეთ შემთხვევას არ უნდა უშვებდეს.

კაკაბაძის ასავალ-დასავალში გამოქვეყნებული სტატიაც შეიძლება ბევრმა ლოკალურ შემთხვევად და ერთი ადამიანის არასწორი ხედვის პრობლემად დაინახოს, მაგრამ ფაქტი, რომ უფლებადამცველის სტატუსით მოსარგებლე ადამიანი სექსუალური ორიენტაციის გარკვეული ჯგუფის მიმართ აბსოლუტურად დისკრიმინაციულ განცხადებას აკეთებს, არ შეიძლება მხოლოდ მის პრობლემად იქნას გარჩეული – ამ ნაბიჯის გადადგმას უფლებადამცველად წოდებული ადამიანები მხოლოდ იმ საზოგადოებაში თვლიან უპრობლემოდ, რომელიც არასაკმარისად მკაცრად უდგება სხვისი უფლებების/თავისუფლების შეზღუდვის გამოვლინებებს და რომელშიც უბრალოდ არ არსებობს ჩამოყალიბებული სამოქალაქო და ჰუმანური პრინციპები.

მეორე, რისი აღნიშვნაც შეიძლება: გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კაკაბაძემ ინტერვიუში ფრაზა „მამათმავლობის, ლესბოსელობის, ტრანსსექსუალობის პროპაგანდა“ გამოიყენა. ასეთი შეფასება სხვებისგანაც გამიგია და ჩემი აზრით, ამ ხედვის მიზეზი და არასწორი ხასიათი მარტივად ასახსნელია: ათწლეულების განმავლობაში ეს საზოგადოება მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური/ტრადიციული აღქმიდან დანახულ მდგომარეობას ადევნებდა თვალს და ახლა, როდესაც სოციალურ გარემოში და მედიაში ჰომოსექსუალებმა და ტრანსგენდერებმა როლები მიიღეს და ჰეტეროსექსუალების გვერდიგვერდ ჩანან, ეს გარემო ტრადიციული მენტალიტეტის პიროვნებებისთვის იმდენად ახალია, რომ ამ მდგომარეობაში ისინი ხედავენ პროპაგანდას და არა ბალანსს – მდგომარეობას, როდესაც ყველა სქესის, სარწმუნოების, ორიენტაციის ადამიანი თანაბარი უფლებებით სარგებლობს. რაც უფრო მალე გახდება მათი ეს ცდომილება დისკრიმინაციული პოზიციის გამომხატველი პირებისთვის გასაგები, მით უფრო მალე გაიაზრებენ ისინი არსებულ მდგომარეობას.

About these ads

2 thoughts on ““ქალური ლოგიკა” და “პროპაგანდა”

  1. სტატიის ელ.ვერსიის ლინკი თუ გაქვს, იქნებ დაგედო? : )

გამოხმაურება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s